Elektronická knihovna časopisů(EZB)

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně České republiky

Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům

Vstup do EZB

 anglická verze
 německá verze

 vzdálený přístup

 Adresář volně dostupných časopisů (Directory of Free Access Journals)

Novinky

seminář EZB (7.11.2013, NK ČR)
mobilní aplikace EZB pro Android dostupná přes Google Play od března 2013
nové rozhraní EZB od září 2012
> nové rozhraní v databázi SpringerLink od listopadu 2012

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 600 institucí.

EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

Dostupnost časopisů

Elektronické časopisy v EZB jsou rozděleny do 4 kategorií podle dostupnosti:

volně dostupné tituly volně dostupné
předplacené tituly dostupné v rámci knihovny předplacené tituly dostupné v rámci knihovny
částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky) částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky)
nedostupné zdroje nedostupné zdroje

EZB obsahuje odkazy na téměř 120.000 časopisů, z toho je přes 65.000 titulů z agregovaných databází. Více než 36.000 volně dostupných časopisů lze prohlížet v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. Na základě předplatného má NK ČR k dispozici přes 50.000 titulů prostřednictvím dostupných zdrojů. U "červených" časopisů jsou často dostupné abstrakty, někdy také plné texty článků ze starších čísel.

Způsoby prohlížení a hledání

Prohlížení

V EZB lze prohlížet seznamy časopisů abecedně nebo tematicky řazené, které se dají dále omezit podle úrovně dostupnosti.

 • abecední seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v rámci NK ČR
 • tematický seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v rámci NK ČR
Hledání

 • listování podle oboru
 • listování podle názvu
 • rozšířené vyhledávání
 • novinky v EZB - časopisy přidané za poslední týden
 • hledání podle názvu časopisu

Využít lze také podrobnější formulář pro vyhledávání pod odkazem Advanced search/erweiterte Suche

Záznamy

V přehledu časopisů funguje název jako odkaz na podrobný záznam. U dostupných titulů jsou v záhlaví záznamu uvedeny odkazy na plné texty. Ikona odkazuje na informační stránku o dostupnosti v dané knihovně. V případě nedostupných "červených" titulů je v záznamu uveden odkaz na domovskou stránku časopisu.

Přístup k EZB

Přístup k plným textům časopisů prostřednictvím EZB je možný ze všech čtenářských počítačů ve studovnách NK ČR. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet ovšem bez možnosti přístupu k plným textům. Prohlížet lze také "konta" jiných zúčastněných knihoven (výběr knihovny přes funkci Preferences/Einstellungen).

Registrovaní čtenáři NK ČR mohou EZB využívat také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Na základě svého uživatelského jména a hesla mohou v EZB nejen vyhledávat, ale zároveň se dostanou k plným textům licencovaných časopisů, a to z jakéhokoli počítače připojeného na internet.

Přidávání dalších titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených časopisech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail, uvedený pod heslem Suggest journal/Titelvorschlag. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.

Elektronické zdroje zahrnuté do EZB

EBSCO (ASC, BSC, CEEAS, EC, HI, LISTAFT, SI) | Electronic Journal Service | Emerald | JSTOR Music Collection | Literature Online | Project Muse - Standard Collection| Science Direct - Freedom Collection | Springer Link (+ bývalý Kluwer)

Plnotextové databáze fy EBSCO

EJS Electronic Journal Service (EJS)
 • přístup k elektronickým plným textům článků časopisů v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
 • je zpřístupněno 75 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie atd.)
 • plné texty ve formátu PDF jsou uloženy buď přímo na serveru fy EBSCO nebo jsou přístupné prostřednictvím služby IngentaConnect
 • retrospektiva je různá, nejdále od roku 1998
emerald Emerald
 • elektronicky přístupné časopisy vydavatelství Emerald
 • Národní knihovna má přístup k plným textům článků 107 časopisů
 • licence NK ČR zahrnuje oblast managementu, obchodu, lidských zdrojů, podnikání, financí, marketingu apod.
IIMP logo International Index to Music Periodicals Full Text (IIMP)
 • bibliografie pokrývající přes 445 titulů hudebních a hudebněvědných časopisů
 • zahrnuje vědecké i populárně zaměřené hudební časopisy
 • plné texty jsou dostupné u vybraných časopisů (přes 140 titulů) v různém rozsahu, obvykle aktuální čísla a různě hluboká, nikoli však úplná retrospektiva (bibliografické záznamy obsahují též linky na plné texty v JSTOR Music Collection)
JSTOR logo JSTOR Music Collection
 • elektronická knihovna zaměřující se na archivování a zpřístupňování plných textů významných vědeckých časopisů
 • jednotlivé tituly jsou zpravidla obsaženy v úplné retrospektivě s výjimkou několika nejnovějších ročníků (tzv. moving wall)
 • Music Collection obsahuje 50 muzikologických časopisů, mimo jiné 19th Century Music, Acta musicologica, Archiv für Musikwissenschaft, Early Music, Ethnomusicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Music Association, Music & Letters, The Music Quarterly, Revue de Musicologie ad.
 • kompletní seznam titulů
Kluwer logo Kluwer
 • Kluwer se sloučil s vydavatelstvím Springer - časopisy ze služby Kluweronline přístupné přes SpringerLINK
 • přístup k plnotextovým verzím časopisů vydavatelství Kluwer
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd
 • 629 zpřístupněných titulů
Literature Online Literature Online
 • elektronická knihovna děl anglické a americké poezie, dramatu a prózy; zahrnuty jsou i biografické a bibliografické informace a další sekundární zdroje
 • v EZB uvedeny odkazy na  354 tematických časopisů
Project Muse Project Muse - Standard Collection
 • plnotextová multidisciplinární kolekce více než 300 odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd
 • oborové pokrytí: vzdělávání, jazykověda, historie, filozofie, umění, slavistika a slovanské vědy, knihovnictví atd.
Science Direct Science Direct
 • služba zpřístupňující časopisy nakladatelství Elsevier Science
 • tematicky pokrývá především oblast přírodních věd a medicíny (tzv. STM), ale i dalších vědních oborů
 • v NK ČR dostupná Freedom Collection - celkem 2 190 titulů
 • zpřístupněno v rámci licence
Springer LINK Springer LINK
 • služba zpřístupňující odborné časopisy nakladatelství Springer v plnotextové podobě
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie
 • retrospektiva je až na výjimky od roku 1997
 • 1 051 zpřístupněných titulů
 • zpřístupněno v rámci licence
 • po sloučení s vydavatelstvím Kluwer jsou v databázi Springer LINK zpřístupněny i časopisy z databáze KluwerOnline

Jednotlivé časopisy na základě předplatného

  Human Evolution
 • odborný časopis z oblasti antropologie
 • plné texty přístupné od roku 2006
 • vydává: Angelo Pontecorboli Editore
  Language Problems & Language Planning
 • recenzovaný a impaktovaný mezinárodní vícejazyčný časopis obsahuje články zaměřené na politické, sociologické a ekonomické aspekty jazyka a jeho využívání
 • zabývá se vztahy mezi různojazyčnými komunitami v mezinárodním kontextu a adaptací, úpravou a standardizací jazyka pro mezinárodní využití
 • vydáváno ve spolupráci s Center for Research and Documentation on World Language Problems
 • na platformě vydavatelství John Benjamins Publishing Company dostupné plné texty od r.2000 do současnoti

Studovna časopisů | Referenční centrum
  Petra Šťastná  Karolína Košťálová | konsorciální konto | NK ČR | Nahoru |