Vstup do konsorciálního konta:   anglická verze anglická verze  německá verze německá verze

Co je EZB?

Konsorciální konto

České knihovny v EZB

Časopisy
(elektronické zdroje)

Podkonta

Dokumenty

Kontakt

Co je EZB?

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB) umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým časopisům dané instituce z jednoho místa.

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Účastní se ho téměř 600 univerzitních a odborných knihoven převážně z německé jazykové oblasti. Z České republiky je zatím zapojeno 26 knihoven. Více informací o projektu naleznete také zde.

Konsorciální konto EZB pro Českou republiku obsahuje elektronické časopisy ze zdrojů zpřístupněných v knihovnách v rámci různých licencí.

Obsah konsorciálního konta EZB lze volně prohlížet, ovšem dostupnost plných textů závisí na zpřístupnění či nezpřístupnění zdroje v knihovně, ze které konto prohlížíme.

Konsorciální konto slouží především jako podpůrný nástroj aktivace přístupů k plnotextovým časopisům českých knihoven, které jsou účastníky EZB. Konta zúčastněných knihoven mají aktivovány časopisy dostupné v knihovně, takže uživatelé přistupující k EZB z těchto knihoven se dostanou k plnému textu.

Elektronické zdroje zahrnuté do konsorciálního konta EZB

ACM a ACM SIGs | BioOne.1 a BioOne.2 | GeoScienceWorld | IEEE | IoP | JSTOR (AS I, AS II, AS III, AS IV, LS) | Kluwer | Kluwer Law Online | LWW | Oxford Journals | RSC Gold | Science Direct (Freedom Collection) | Springer Link | Taylor & Francis (předplatné UK) | Wiley-Blackwell  (kolekce HSS, STM, Full)

ACM Digital Library
 • plnotextové časopisy společnosti ACM (Association for Computing Machinery) z oblasti počítačové vědy (Computer Science) Seznam časopisů v EZB
 • v EZB obsaženo více než 100 časopisů (journals), magazínů (magazines), zpravodajů (transactions či SIGs)
 • více o produktu

aktualizováno 27.1.2008

BioOne
 • přístup k plným textům více než 160 časopisů z oblasti biologie a příbuzných věd na základně iniciativy BioOne Seznam časopisů v EZB
 • v konsorciálním kontě EZB aktivovány kolekce BioOne.1 a BioOne.2
 • více o produktu

aktualizováno 8.1.2014

GeoScienceWorld
 • unikátní kolekce zpřístupňuje plné texty 40 časopisů z oboru geologie a geografie Seznam časopisů v EZB
 • databáze nabízí vyhledávání recenzovaných (tzv. peer-reviewed) článků z časopisů s vysokým impact faktorem
 • retrospektiva - minimálně jeden předešlý ročník, většinou však od roku 2000
 • více o produktu

aktualizováno 14.1.2014

IoP Electronic Journals

aktualizováno 23.1.2014

IEEE Computer Society Digital Library
 • více než 23 plnotextových časopisů věnovaných počítačové vědě (Computer Science) Seznam časopisů v EZB
 • vydavatel: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • více o produktu

aktualizováno 27.1.2008

JSTOR

aktualizováno 16.4.2009

Kluwer

(po sloučení vydavatelství Kluwer se Springerem jsou elektronické časopisy přemístěny do služby SpringerLINK. Odkazy na časopisy v Kluweronline jsouSeznam časopisů v EZB automaticky přesměrovány.)

 • přístup k plnotextovým verzím časopisů původně vydávaných vydavatelstvím Kluwer
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd 629 zpřístupněných titulů

aktualizováno 15.2.2011

Kluwer Law Online
 • 21 plnotextových časopisů z oblasti práva vydavatelství Kluwer Law International Seznam časopisů v EZB
 • přístupno na právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze

aktualizováno 27.3.2009

Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection
 • kolekce více než 60 nejcitovanějších časopisů (podle ISI Journal Citation Report) vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins Seznam časopisů v EZB
 • online verze časopisů zpřístupňuje společnost Ovid
 • kolekce tematicky pokrývá lékařské obory
 • více o produktu

aktualizováno 23.2.2016

Oxford Journals
 • přístup ke všem elektronickým časopisům nakladatelství Oxford University Press (Full Collection) v plnotextové podobě Seznam časopisů v EZB
 • tematické zaměření: humanitní a sociální vědy, právo, přírodní vědy, matematika a medicína
 • zasílání Alertů, služba RSS
 • více o produktu

aktualizováno 22.6.2016

RSC Gold
 • kolekce online časopisů, databází a knižních edic Royal Society of Chemistry (RSC) - více o produktu na stránkách producenta Seznam časopisů v EZB
 • v EZB kolekce 40 titulů časopisů dostupných v plném textu cca od r.2008 institucím, které se účastní projektu Základní chemické databáze - reakční, strukturní, bibliografické a patentové

aktualizováno 16.9.2014

Science Direct
 • přístup k časopisům nakladatelství Elsevier Science z oblasti přírodních věd a medicíny (tzv. STM)
 • v knihovnách dostupná Freedom Collection, která obsahuje 2011 časopisů + další časopisy na základě individuálního předplatného
 • časopisy z Freedom Collection jsou aktivovány samostatně ve speciálním kontě

aktualizováno 10.2.2011

Springer LINK
 • služba zpřístupňující odborné časopisy nakladatelství Springer v plnotextové podobě Seznam časopisů v EZB
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie
 • retrospektiva je až na výjimky od roku 1997
 • více než 2000 zpřístupněných titulů
 • po sloučení s vydavatelstvím Kluwer jsou v databázi Springer LINK zpřístupněny i časopisy z databáze Kluweronline

aktualizováno 10.4.2015

Taylor & Francis
 • elektronické časopisy z produkce vydavatelství Taylor & Francis dostupné na Univerzitě Karlově
 • soubor samostatně předplácených časopisů obsahuje 114 titulů z oblasti sociologie, politologie, historie, vzdělávání atd.
 • na UK dostupná také kolekce Social Science & Humanities (SSH)

aktualizováno 9.10.2015

Wiley-Blackwell
 • přístup k plnotextovým verzím časopisů vydavatelství Wiley-Blackwell
 • tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyzika a astronomie, polymerů, psychologie, humanitních a společenských věd
 • v EZB jsou aktivovány následující kolekce:
  • kolekce STM
  • kolekce HSS
  • kolekce FULL (kombinace kolekcí STM a HSS)
 • zpřístupněno v rámci licence

aktualizováno 3.3.2009

Kontakt

Správa konsorciálního konta, konzultace o zapojení knihoven do EZB

Petra Šťastná
Karolína Košťálová
Národní knihovna ČR

Hlavní řešitel projektu EZB

Dr. Evelinde Hutzler
Univerzitní knihovna v Regensburgu

  Petra Šťastná, Karolína Košťálová