Vstup do konsorciálního konta:   anglická verze anglická verze  německá verze německá verze

Co je EZB?

Konsorciální konto

České knihovny v EZB

Časopisy
(elektronické zdroje)

Podkonta

Dokumenty

Kontakt

Dokumenty k EZB

Články
  • Šťastná, Petra. Zpráva ze semináře EZB. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 24.01.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8110gt;>. urn:nbn:cz:ik-008110. ISSN 1212-5075.
  • Pěnkavová, Petra. Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně ČR. Knižnica. 2003, roč. 4, č. 4. S. 204-206. Dostupné též na www: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2003/april/204.pdf>.
  • Pěnkavová, Petra. Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online]. 2003, č. 6 [cit. 2004-12-03].
    Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1417gt;. urn:nbn:cz:ik-001417. ISSN 1212-5075.
  • Pěnkavová, Petra. Využívání Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) v Národní knihovně ČR. Bulletin Plus. 2003, č. 2.
Prezentace
semináře
Další dokumenty
  Petra Šťastná, Karolína Košťálová