Vstup do konsorciálního konta:   anglická verze anglická verze  německá verze německá verze

Co je EZB?

Konsorciální konto

České knihovny v EZB

Časopisy
(elektronické zdroje)

Podkonta

Dokumenty

Kontakt

Co je EZB?

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB) umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým časopisům dané instituce z jednoho místa.

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Účastní se ho téměř 600 univerzitních a odborných knihoven převážně z německé jazykové oblasti. Z České republiky je zatím zapojeno 26 knihoven. Více informací o projektu naleznete také zde.

Konsorciální konto EZB pro Českou republiku obsahuje elektronické časopisy ze zdrojů zpřístupněných v knihovnách v rámci různých licencí.

Obsah konsorciálního konta EZB lze volně prohlížet, ovšem dostupnost plných textů závisí na zpřístupnění či nezpřístupnění zdroje v knihovně, ze které konto prohlížíme.

Konsorciální konto slouží především jako podpůrný nástroj aktivace přístupů k plnotextovým časopisům českých knihoven, které jsou účastníky EZB. Konta zúčastněných knihoven mají aktivovány časopisy dostupné v knihovně, takže uživatelé přistupující k EZB z těchto knihoven se dostanou k plnému textu.

Elektronické zdroje zahrnuté do konsorciálního konta EZB

ACM a ACM SIGs | BioOne.1 a BioOne.2 | GeoScienceWorld | IEEE | Informa HealthCare | IoP | JSTOR (AS I, AS II, AS III, AS IV, LS) | Kluwer | Kluwer Law Online | LWW | Oxford Journals | RSC Gold | Science Direct (Freedom Collection) | Springer Link | Taylor & Francis (předplatné UK) | Wiley-Blackwell  (kolekce HSS, STM, Full)

ACM Digital Library
 • plnotextové časopisy společnosti ACM (Association for Computing Machinery) z oblasti počítačové vědy (Computer Science) Seznam časopisů v EZB
 • v EZB obsaženo více než 100 časopisů (journals), magazínů (magazines), zpravodajů (transactions či SIGs)
 • více o produktu

aktualizováno 27.1.2008

BioOne
 • přístup k plným textům více než 160 časopisů z oblasti biologie a příbuzných věd na základně iniciativy BioOne Seznam časopisů v EZB
 • v konsorciálním kontě EZB aktivovány kolekce BioOne.1 a BioOne.2
 • více o produktu

aktualizováno 8.1.2014

GeoScienceWorld
 • unikátní kolekce zpřístupňuje plné texty 40 časopisů z oboru geologie a geografie Seznam časopisů v EZB
 • databáze nabízí vyhledávání recenzovaných (tzv. peer-reviewed) článků z časopisů s vysokým impact faktorem
 • retrospektiva - minimálně jeden předešlý ročník, většinou však od roku 2000
 • více o produktu

aktualizováno 14.1.2014

IEEE Computer Society Digital Library
 • více než 23 plnotextových časopisů věnovaných počítačové vědě (Computer Science) Seznam časopisů v EZB
 • vydavatel: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • více o produktu

aktualizováno 27.1.2008

Informa HealthCare
 • kolekce 160 časopisů z různých lékařských oborů přístupná na platformě Taylor&Francis Online Seznam časopisů v EZB
 • obsahově pokrývá témata z biotechnologie, kardiologie, buněčné a molekulární biologie, komunikačních poruch, dermatologie, endokrinologie, gastroenterologie, imunologie, medicínského výzkumu, oftalmologie, patologie, farmacie, psychiatrie, toxikologie, urologie atd.

aktualizováno 24.1.2017

IoP Electronic Journals

aktualizováno 23.1.2014

JSTOR

aktualizováno 16.4.2009

Kluwer

(po sloučení vydavatelství Kluwer se Springerem jsou elektronické časopisy přemístěny do služby SpringerLINK. Odkazy na časopisy v Kluweronline jsouSeznam časopisů v EZB automaticky přesměrovány.)

 • přístup k plnotextovým verzím časopisů původně vydávaných vydavatelstvím Kluwer
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd 629 zpřístupněných titulů

aktualizováno 15.2.2011

Kluwer Law Online
 • 21 plnotextových časopisů z oblasti práva vydavatelství Kluwer Law International Seznam časopisů v EZB
 • přístupno na právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze

aktualizováno 27.3.2009

Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection
 • kolekce více než 60 nejcitovanějších časopisů (podle ISI Journal Citation Report) vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins Seznam časopisů v EZB
 • online verze časopisů zpřístupňuje společnost Ovid
 • kolekce tematicky pokrývá lékařské obory
 • více o produktu

aktualizováno 23.2.2016

Oxford Journals
 • přístup ke všem elektronickým časopisům nakladatelství Oxford University Press (Full Collection) v plnotextové podobě Seznam časopisů v EZB
 • retrospektiva až do roku 1996
 • tematické zaměření: humanitní a sociální vědy, právo, přírodní vědy, matematika a medicína
 • zasílání Alertů, služba RSS
 • více o produktu

aktualizováno 22.6.2016

RSC Gold
 • kolekce online časopisů, databází a knižních edic Royal Society of Chemistry (RSC) - více o produktu na stránkách producenta Seznam časopisů v EZB
 • v EZB kolekce 40 titulů časopisů dostupných v plném textu cca od r.2008 institucím, které se účastní projektu Základní chemické databáze - reakční, strukturní, bibliografické a patentové

aktualizováno 16.9.2014

Science Direct
 • přístup k časopisům nakladatelství Elsevier Science z oblasti přírodních věd a medicíny (tzv. STM)
 • v knihovnách dostupná Freedom Collection, která obsahuje 2011 časopisů + další časopisy na základě individuálního předplatného
 • časopisy z Freedom Collection jsou aktivovány samostatně ve speciálním kontě

aktualizováno 10.2.2011

Springer LINK
 • služba zpřístupňující odborné časopisy nakladatelství Springer v plnotextové podobě Seznam časopisů v EZB
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie
 • retrospektiva je až na výjimky od roku 1997
 • více než 2000 zpřístupněných titulů
 • po sloučení s vydavatelstvím Kluwer jsou v databázi Springer LINK zpřístupněny i časopisy z databáze Kluweronline

aktualizováno 10.4.2015

Taylor & Francis
 • elektronické časopisy z produkce vydavatelství Taylor & Francis dostupné na Univerzitě Karlově
 • soubor samostatně předplácených časopisů obsahuje 114 titulů z oblasti sociologie, politologie, historie, vzdělávání atd.
 • na UK dostupná také kolekce Social Science & Humanities (SSH)

aktualizováno 9.10.2015

Wiley-Blackwell
 • přístup k plnotextovým verzím časopisů vydavatelství Wiley-Blackwell
 • tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyzika a astronomie, polymerů, psychologie, humanitních a společenských věd
 • v EZB jsou aktivovány následující kolekce:
  • kolekce STM
  • kolekce HSS
  • kolekce FULL (kombinace kolekcí STM a HSS)
 • zpřístupněno v rámci licence

aktualizováno 3.3.2009

Kolekce titulů spravované centrálně

Tzv. Publisher Collections (Verlagspakete) představují kolekce elektronických časopisů od vydavatelů či distributorů, které jsou zpřístupňovány jako celek. Data dostává správce (Univerzitní knihovna v Regensburgu) zpravidla přímo od producenta. Účastnické knihovně stačí si celou kolekci aktivovat zaškrtnutím příslušného políčka v administraci.

V rámci podkont jsou aktivovány tyto kolekce:

Business Source Ultimate (EBSCO)
 • kolekce plnotextových časopisů z oblasti ekonomiky a obchodu
 • obsahuje více než 3,5 tisíce titulů
EconLit with Full Text (EBSCO)
 • spolehlivý plnotextový zdroj pro oblast ekonomiky, včetně časopisů The American Economic Association bez embarga na dostupnost plného textu
 • obsahuje více než 650 časopisů v plném textu
ProQuest Central
 • multioborová databáze plnotextových zdrojů
 • pokrývá obory: obchod, zdravotnictví, společenské vědy, humanitní vědy, vzdělávání, věda a technika, náboženství

Kontakt

Správa konsorciálního konta, konzultace o zapojení knihoven do EZB

Petra Šťastná
Karolína Košťálová
Národní knihovna ČR

Hlavní řešitel projektu EZB

Dr. Evelinde Hutzler
Univerzitní knihovna v Regensburgu

  Petra Šťastná, Karolína Košťálová