Vstup do konsorciálního konta:   anglická verze anglická verze  německá verze německá verze

Co je EZB?

Konsorciální konto

České knihovny v EZB

Časopisy
(elektronické zdroje)

Podkonta

Dokumenty

Kontakt

České knihovny zapojené do EZB

Knihovna info o EZB v knihovně přístup do EZB
Fyziologický ústav AV ČR info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
IKEM info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Knihovna Akademie věd ČR info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Moravská zemská knihovna info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Národní knihovna ČR info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Národní lékařská knihovna info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Ústav informatiky AV ČR info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Ústav makromolekulární chemie AV ČR info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Knihovna Antonína Švehly info vstup do německého rozhraní vstup do anglického rozhraní
  Petra Šťastná, Karolína Košťálová